Marketing Report
Vakverenigingen slaan handen in elkaar om DE&I in marcom-sector te stimuleren news

Vakverenigingen slaan handen in elkaar om DE&I in marcom-sector te stimuleren

Vanuit hun geloof in creativiteit voor iedereen, hebben de brancheorganisaties ACC (communicatiebranche), BAM (marketing), CreativeBelgium (reclamebureaus), UBA (Brands) en UMA (Mediabureaus) zich verenigd om de betekenis en het belang van Diversity, Equity & Inclusion in de Belgische marcom-sector te promoten. 

Aangezien de sector instaat voor een groot deel van de media-inhoud die dagelijks geconsumeerd wordt, ligt er ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij bureaus en opdrachtgevers. En dat niet alleen op de werkvloer, maar ook in de marcom boodschappen.

De DE&I (Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit) richtlijnen zijn initieel uitgeschreven door de Raad van Bestuur van ACC onder begeleiding van het Inclusieve Marketingbureau Allyens en werden verder gefinetuned door de andere vakverenigingen die er hun schouders mee onder zetten.

De richtlijnen zijn opgedeeld in drie luiken: Wat is DE&I; Waarom is DE&I belangrijk voor onze sector en Hoe kunnen we ervoor zorgen dat DE&I breed omarmd wordt door onze community? Dat laatste wordt geïllustreerd aan de hand van 16 stellingen, onderverdeeld in drie clusters. 

ACC, BAM, Creative Belgium, UBA en UMA raden hun leden aan om de richtlijnen binnen hun bedrijf te bespreken, iemand als verantwoordelijke aan te stellen voor het respecteren en promoten van meer DE&I en processen aan te passen waar nodig. Enkel op die manier kunnen de sector de voorbeeldfunctie invullen die verwacht wordt, aldus de brancheorganisaties.

De DE&I Guidelines zijn downloadbaar op de sites van de onderschrijvende federaties en worden gelanceerd middels een campagne #OpenToChange, uitgewerkt door BBDO en CreativeBelgium, met als symbool een pin in de vorm van een oog. Door de pin te dragen laat je zien dat je als individu openstaat voor meer diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkvloer.

www.accbelgium.be
www.uma.be
www.marketing.be
www.creativebelgium.be
www.ubabelgium.be

 

 

Subscribe to our newsletter