Marketing Report
[Onderzoek] Technerds: 39 procent van de Nederlanders en Vlamingen zien kunstmatige intellignetie als bedreiging

[Onderzoek] Technerds: 39 procent van de Nederlanders en Vlamingen zien kunstmatige intellignetie als bedreiging

39 procent van de Nederlanders en Vlamingen zien kunstmatige intelligentie (AI) als bedreiging. Dat blijkt uit onderzoek van Technerds.nl onder 278 Nederlandse en Vlaamse respondenten. Hoe vaardiger men denkt te zijn, hoe minder men kunstmatige intelligentie als dreigement ziet. Daarbij blijft vooral de ICT-sector erg rustig onder het dreigement van baanovername door kunstmatige intelligentie.

Meer Vlamingen bang voor AI-banenroof dan Nederlanders

Onder de Nederlanders valt niet te spreken over een angstepidemie: het onderzoek toont aan dat 37 procent onder de Nederlanders matig tot erg bang is voor het verlies van werkkansen aan kunstmatige intelligentie. Onder de Vlaamse respondenten bedraagt dit 59 procent.

Ondanks de drastische toename in blootstelling aan ChatGPT sinds afgelopen november, blijven de Nederlanders en Vlamingen er gemiddeld rustig onder. Het gemiddelde cijfer dat respondenten toekenden aan de ernst van hun angst, was een 6,4.

Een onderzoek uit 2018 onder 28 Europese landen liet hogere scores voor de ervaren mate van angst zien: daarin gaven respondenten hun angstgevoelens gemiddeld een 7,3. Het onderzoek van Technerds.nl zet Nederlanders en Vlamingen dan ook als onverschrokken neer.

Digitaal vaardige individuen ervaren het minste angst

Ook bevestigt de data dat hoe beter we onze eigen digitale vaardigheden inschatten, hoe minder angst voor banenroof door AI we ervaren.

Luca Nowak, head of content van Technerds.nl:  “Dit heeft onder andere te maken met de zogeheten ‘locus of control’: de mate van geloof in onze eigen invloed op de koers die we varen. In dit geval vertaalt dat zich als volgt: hoe meer we in controle denken te zijn over digitale technologie, hoe minder angst ervoor, inclusief AI, we ervaren – ook op de werkvloer,” zegt hoofdredacteur bij Technerds.nl en psycholoog.

De ICT-sector toont de minste angst voor AI-banenroof

En dat terwijl men erop los speculeert dat werknemers binnen de ICT de eersten zullen zijn die hun banen kwijtraken aan AI. Luca Nowak: “Dat doet denken dat ICT’ers nuchter kijken naar de hele bedoeling: zonder de mens, bestaat kunstmatige intelligentie niet.”

Verder geven sectoren vrij uniform aan gering tot gematigd bang te zijn voor baanovername door AI. De hoogste niveaus van angst zijn te vinden binnen de gezondheidszorg en welzijn, en justitie, veiligheid en openbaar bestuur.

Op het eerste gezicht schijnt dit verrassend, maar dat is het niet: AI heeft een poos geleden al zijn intrede gemaakt in de gezondheidszorg. Zo weten we dat het gestaag meer wordt ingezet in onder andere de diagnostiek, omdat het sneller abnormaliteiten en patronen in data over de gezondheid van patiënten opspeurt dan een mens. Ziektebeelden kunnen hierdoor een stuk vroeger worden herkend.

Binnen justitie herkent men eveneens de potentie voor vlottere procedures door kunstmatige intelligentie in te zetten. Ook hier is tot nu toe het doel om data over rechtszaken te verzamelen en analyseren, om zo patronen in rap tempo te herkennen en snelle reacties hierop mogelijk te maken.

Luca Nowak: “Dat neemt de mens werk uit handen, maar kan ook leiden tot het idee dat ons steeds meer werk wordt afgenomen, tot er niets meer overblijft. Dat maakt ruimte voor de hogere mate van onzekerheid die binnen deze sectoren heerst.”

Samenwerking is de toekomst

Voorgaand onderzoek laat zien dat de mens en kunstmatige intelligentie elkaar goed aanvullen. Luca Nowak: “We weten al dat AI uitblinkt in de verwerking van ingewikkelde data, terwijl de mens de overhand heeft bij keuzeprocessen die om empathie, intuïtie en creativiteit vragen. Hieronder vallen vraagstukken waar je met een enkele rekensom geen antwoord op krijgt, zoals beladen HR-keuzes in een bedrijf.

AI kan wel nuttige informatie verzamelen om een beter geïnformeerde keuze te maken, maar je in een ander inleven, sociale factoren in acht nemen en andere persoonlijke elementen creatief in een uiteindelijke keuze verwerken, is mens-specifiek.”

Meer over het onderzoek is hier te lezen.

www.technerds.nl

 

Subscribe to our newsletter