Marketing Report
Aslihan Sahbaz volgt Clément Chaumont op bij WE MEDIA

Aslihan Sahbaz volgt Clément Chaumont op bij WE MEDIA

Clément Chaumont verlaat na bijna 6 jaar als jurist bij WE MEDIA voor een carrière in de magistratuur. Hij wordt opgevolgd door Aslihan Sahbaz die komt van de federale overheidsdienst economie waar ze werkte op de Algemene Directie Economische Reglementering. Aslihan Sahbaz start bij WE MEDIA op 1 oktober. WE MEDIA is de branchevereniging van magazines, gratis pers en kranten in België.

Aslihan Sahbaz is een jonge juriste die haar sporen al heeft verdiend bij verschillende overheidsdiensten. Ze verlaat de FOD Economie waar ze de economische regelgeving opvolgde. Ze is vertrouwd met het auteursrecht, reprografie en intellectuele eigendom, een erg belangrijk domein voor de uitgevers van WE MEDIA.

De Romeinse  keizer Marcus Aurelius verwoordt volgens haar nog het best haar professionele waarden en wil om iets bij te dragen. Aslihan Sahbaz: “Niemand wordt het beu om geholpen te worden. Hulp is een handeling in overeenstemming met de natuur. Laat het nooit na om hulp te ontvangen of aan te brengen.”

Clément Chaumont blikt tevreden terug op zijn eerste professionele jaren, bij WE MEDIA en voor de fusie nog bij UPP. Hij noemt zijn ervaring boeiend, interessant en vooral verrijkend.

Clément Chaumont: “Elke dag ijveren voor een sector als de pers die zo fundamenteel is, was een hele eer en in alle opzichten een betekenisvolle uitdaging.” Hij hoopt dat hij, zelfs indien slechts gering, zijn steentje heeft kunnen bijdragen tot de verzekering van een vrije, onafhankelijke en kwaliteitsvolle pers.

www.wemedia.be

Subscribe to our newsletter