Marketing Report
CommToZero lanceert twee Carbon Calculators

CommToZero lanceert twee Carbon Calculators

CommToZero, de coalitie van alle partijen in de Belgische communicatiewereld die de koolstofvoetafdruk van hun sector willen verkleinen, komt met twee koolstofcalculatoren die speciaal zijn ontwikkeld voor de Belgische markt. Deze calculators zijn ontwikkeld in samenwerking met CO2logic, de Belgische tak van South Pole. Als eerste Europese land stelt België twee alomvattende berekeningstools gratis ter beschikking: de Media Carbon Calculator en de Production Carbon Calculator.

Ecosysteem

Deze tools zijn bedoeld om bedrijven en organisaties te helpen hun koolstofvoetafdruk te verkleinen door weloverwogen beslissingen te nemen over de media die ze kiezen en de manier waarop ze hun campagnes opzetten. Achter dit initiatief staat een unieke coalitie van alle vakverenigingen, inclusief adverteerders, marketingverenigingen, creatieve- en mediabureaus, productiehuizen en alle Belgische media via hun verenigingen. De CommToZero-coalitie gelooft in het maximaliseren van de impact van de sector door het gehele ecosysteem te ondersteunen. Daarom krijgen alle spelers uit de Belgische communicatiesector, inclusief kleinere adverteerders, individuele consultants en studenten, gratis toegang tot beide calculatoren.

WPP

De Media Carbon Calculator schat de koolstofuitstoot van een mediacampagne in op basis van gegevens en aannames over het energieverbruik en de emissies van verschillende soorten media. Deze calculator is gebaseerd op de tool van de communicatieholding WPP en houdt zoveel mogelijk rekening met de gehele levenscyclus van een advertentie, inclusief de formattering (servers, printers), de distributie, de consumptie (bijvoorbeeld op beeldschermen) en de verwerking achteraf.

De Production Carbon Calculator vult de mediatool aan en meet de impact van vier soorten productiecampagnes: digitale, audiovisuele, radio- en printcampagnes. Deze calculator is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het communicatiebureau Air om ervoor te zorgen dat hij het productieproces van een breed scala aan communicatiecampagnes correct weerspiegelt.

Luc Suykens, CEO van de United Brands Association: "In tegenstelling tot andere landen, waar verschillende mediabedrijven of creatieve bureaus een veelheid aan calculators hebben ontwikkeld, kiest de coalitie ervoor om één Production Calculator en één Media Calculator gratis ter beschikking te stellen van de hele markt. Dit zal transparantie en uniformiteit voor de adverteerders garanderen." Hij benadrukt ook dat mediabedrijven en productiebedrijven met een actief duurzaamheidsbeleid dankzij deze Calculator hun inspanningen beloond zien.

Aangezien mediabedrijven voortdurend inspanningen leveren om hun koolstofuitstoot te verminderen, zal de Media Carbon Calculator regelmatig worden bijgewerkt. Dit proces wordt geleid door UMA, de vakvereniging van de Belgische mediabureaus, die het gebruik van deze unieke en effectieve tool zal promoten onder haar leden.

Johan Vandepoel, de CEO van ACC en medeoprichter van CommToZero: "De lancering van deze twee koolstofcalculatoren is een reactie op de ambitie van de Belgische communicatiesector om zijn ecologische impact in kaart te brengen en te verminderen. Samen met de Zero Greenwashing Guidelines, die ook te vinden zijn op CommToZero.be en worden gemonitord door de JEP, heeft de sector nu alle instrumenten om hier serieus werk van te maken."

Algemeen nut van de tools

Met beide calculatoren kunnen communicatiebureaus:

  • De meest koolstofintensieve elementen van hun campagnes identificeren en verminderen.
  • Weloverwogen beslissingen nemen over hun media- en productiekeuzes.
  • Doelstellingen voor lagere koolstofemissies bepalen en opvolgen.
  • Hun betrokkenheid bij duurzaamheid aantonen aan hun klanten en belanghebbenden.

www.commtozero.be

Subscribe to our newsletter