Marketing Report
Het Communicatie Centrum met campagne over zelfregulering van JEP news

Het Communicatie Centrum met campagne over zelfregulering van JEP

Het Communicatie Centrum lanceert deze week een ambitieuze campagne met als hoofddoel de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) bekender te maken bij het grote publiek.

Jonge creatieve talenten, actief bij Young Dogs, ontwikkelden het concept van de campagne. Het team van Wouter Vochten & Jarne Deschacht werd geselecteerd uit maar liefst 19 voorstellen.

De campagne legt op een speelse manier een link met de naam JEP. Ze verwijst de consumenten door naar de website van de JEP, waar ze meer gedetailleerde informatie kunnen vinden.

Het doel van de campagne is niet alleen om consumenten eraan te herinneren dat ze bij de JEP klachten kunnen indienen over campagnes die ethische en/of wettelijke vragen oproepen.

De campagne wil ook het belang van ethiek in commerciële communicatie benadrukken, en a fortiori de cruciale rol van zelfregulering die in België wordt georganiseerd door het Communicatie Centrum via zijn controleorgaan, de JEP. Commerciële communicatie speelt een belangrijke economische en sociale rol in onze samenleving, maar dat kan alleen als ze betrouwbaar en verantwoord is.

Dankzij de steun van alle leden van het Communicatie Centrum zal de campagne de komende weken worden verspreid via verschillende kanalen, zoals televisie, radio, bioscoop, tijdschriften, kranten, online media en Digital Out-of-Home (DOOH).

Het Communicatie Centrum is de vereniging die alle actoren uit het Belgische ecosysteem (UBA, ACC, Vlaamse Nieuwsmedia, LA PRESSE.be, WE MEDIA, AEA, VIA en BAM) samenbrengt om vertrouwen te creëren in commerciële communicatie en te zorgen dat door zelfregulering verantwoorde reclame gemaakt wordt die de betrouwbaarheid van reclame waarborgt. Het Communicatie Centrum besteedt dan ook een groot deel van zijn middelen aan de JEP.

De JEP waakt erover dat de inhoud van reclameboodschappen conform de regels inzake reclame is, zijnde de wetgeving en de zelfregulerende codes, en dit door middel van een onafhankelijke en representatief samengestelde Jury.

De JEP gelooft in eerlijke, waarheidsgetrouwe en maatschappelijk verantwoorde reclame die de consument vertrouwt. De Jury waakt, op basis van klachten, over het correcte en eerlijke karakter van reclameboodschappen ten aanzien van het publiek. De JEP levert ook diensten zoals adviezen inzake reclame-ontwerpen met betrekking tot wettelijke en/of ethische aspecten hiervan. Ze behandelt vragen rond reclame-ethiek van consumenten en burgers. Ze stelt monitorings, verslagen, enz. op.

www.jep.be

Subscribe to our newsletter