Marketing Report
[Interview] Johan Vandepoel: ACC zet in op talent en duurzaamheid

[Interview] Johan Vandepoel: ACC zet in op talent en duurzaamheid

 Read this article here in English   Lisez cet article ici en Français

Johan Vandepoel is op 1 januari 2023 10 jaar de CEO van ACC Belgium, de Belgische brancheorganisatie waar alle creatieve bureaus samenkomen: reclamebureaus, branding & design-, content-, digital-, event-, teambuilding- pr & influencer-bureaus. We spreken hem over de ACC (Association of Communication Companies) en de ontwikkelingen in de markt.

Welke trends zie je?

We zijn ons de afgelopen 10 jaar gaan openstellen voor bureaus uit andere dan reclamediensten en dat gaat redelijk goed. We zien immers dat onze leden zichzelf steeds meer diversifiëren; dat er steeds meer bureaus worden overgenomen in vaste samenwerkingsverbanden of dat er vrijwillig samengewerkt wordt tussen bureaus die complementair zijn met elkaar. En dat is op vraag van opdrachtgevers die één propositie willen voor hun klanten.

Welke ontwikkelingen zijn er op het regelgevend vlak van influencermarketing?

Vier jaar geleden kwam er een eenzijdig charter uit van overheidswege. Dat was zo extreem dat iedereen die er mee te maken had, aangaf dat er iets aan gedaan moest worden. Via het Communicatie Centrum (waar UBA, ACC, en de mediaverenigingen hun krachten bundelen, red.) hebben we er toen voor gezorgd dat er een charter kwam dat mede door JEP is onderschreven en waarvan recent – in samenwerking met Kabinet De Bleeker – een update van is uitgebracht. Zo moet er voortaan bij elke influencer-boodschap een #reclame staan.

Recent is van overheidswege ook aangegeven dat influencers zich op social media als onderneming moeten bekend maken en dus hun ondernemersadres moeten tonen. Daar is nogal wat reactie op gekomen vanwege de influencers, die riskeren dat hun fans of haters aan hun privé-adres opdagen of dat ze allerhande ongevraagde samples toegestuurd krijgen waarover ze dan zouden moeten posten. Vandaar dat we in overleg zijn met de FOD Consumentenbescherming om hiervoor een aanvaardbare oplossing te zoeken.

Welke trends zijn er waarneembaar in de reclame zelf?

We merken het afgelopen jaar een sterk toegenomen focus op instroom en doorstroom van Talent; op Sustainability en op Diversity, Equity & Inclusion. We zetten daar zwaar op in met de ganse communicatiebranche en lanceren in het najaar drie nieuwe initiatieven:

Om instroom en doorstroom van talent te verbeteren, lanceren we in september ism UMA een nieuw platform CommCareers.be; waarop bureaumanagers, docenten van hogescholen en universiteiten en studenten online afspraken kunnen maken voor bureaubezoeken en speeddating sessies en op zoek kunnen gaan naar stageplekken, gastsprekers, opleidingspakketten en jobs.

Om het thema van Sustainability op de kaart te zetten en alle initiatieven, tools en certificeringen van de marketing- en communicatiesector te aligneren, brachten we een coalitie samen van alle Belgische media en vakverenigingen in de communicatiesector, die in september het platform CommToZero.be lanceren, met als doel te komen Zero Greenwashing en Zero Carbon in de marcom sector.

In het najaar lanceren we ook, in samenwerking met BAM, UBA en UMA, een nieuwe Guide omtrent Diversity, Equity en Inclusion, met duidelijke omschrijvingen waarover het gaat, waarom het belangrijk is voor de marcomsector en hoe we er wat aan kunnen doen in de vorm van 16 premises en evenveel voorbeelden en inspiratiebronnen.

Jullie zijn bezig met veranderingen bij de awards?

Ja, we hebben met succes de eventsector weten te betrekken en zien een wisselwerking tussen de verschillende disciplinaire awards. Onder de noemer Best of Awards, hebben we vorig jaar de Best of Activation Awards (BOA), de Belgian Event Awards (BEA) en de Best of Content Awards (BOCA) op één platform en met één award-event samengebracht en dat is een succes gebleken. Vandaar dat we nu ook de Best of Reputation Awards (BORA) lanceren op hetzelfde platform.

Op 23 november worden de awards 22 uitgereikt in de Antwerp Avenue. We hebben de ambitie om op termijn ook andere organisatoren van disciplinaire awards aan tafel te krijgen en te komen tot een Midweek of the Belgian CommCrafts met content overdag en ’s avonds de award-uitreikingen van alle disciplines.

Hoe zie je de ACC zich ontwikkelen?

Ik ben nu bijna 10 jaar actief bij ACC en zit 40 jaar in het vak. Ik heb bij mijn vorige werk (Chairman bij BBDO Belgium) ook verschillende disciplines bij elkaar zien komen en heb deze toenadering bij ACC gewoon verdergezet.

We doen als ACC veel: opleidingen en trainingen via onze Brainery, lobbying via het Communicatie Centrum en Event Confederation, het stimuleren van instroom en doorstroom van talent, het uitbrengen van richtlijnen, het organiseren van awards en events, het stimuleren van samenwerking tussen de bureaus onderling (MatchMaker ACC), het stimuleren van diversiteit, equity en inclusiviteit; het promoten en faciliteren van Zero Greenwashing en Zero Carbon. Ook zijn we blij met de nieuwe handleiding rond Pricing, die we samen met PitchPoint en UBA hebben uitgewerkt en met onze klassiekers als de Profitability-, de Hourly Rates- en de Salary Surveys.

Om al dat werk mogelijk te maken, kunnen we rekenen op een geweldige Raad van Bestuur met 12 enthousiaste bureaumanagers uit verschillende disciplines; een leger aan vrijwilligers in onze 14 Hubs en Expert Centers en uiteraard ons vast team van vijf medewerkers.

www.acc.be

Subscribe to our newsletter