Marketing Report
Stefan Lameire voorzitter CIM

Stefan Lameire voorzitter CIM

CIM heeft Stefan Lameire benoemd tot voorzitter van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM). CIM is het orgaan dat zich als doel stelt om zijn leden continu objectieve en betrouwbare informatie te geven over het bereik, de kenmerken en de kracht van de media. Daarnaast controleert het CIM de oplage en verspreiding van media, en kan het meetmethoden, bereikresultaten of segmentaties van derden auditeren en certificeren.

Op 30 juni legde Helen Willems haar taken neer als voorzitter, een rol die ze sinds mei 2019 heeft bekleed. In de afgelopen maanden heeft François Chaudoir, CEO van Space en vicevoorzitter van het CIM, deze rol waargenomen.

Van de recent benoemde voorzitter wordt verwacht dat hij de visie en missie van het CIM scherpstelt en een strategie uittekent waardoor het CIM ook in de toekomst relevant blijft voor al zijn stakeholders. CIM heeft gezocht naar iemand met de nodige expertise en ervaring over de grenzen van alle media heen. Iemand die ook het algemene belang van de advertentie- en mediamarkt voor ogen heeft.

Stefan Lamaire heeft ervaring bij Unilever, DPG Media (tv-regie), RMB en Clear Channel.

Stefan Lameire: “Deze opdracht voelt een beetje als thuiskomen. Ik ben de evolutie van het Belgische medialandschap altijd blijven volgen, en vertrouwd met de uitdagingen die er liggen: de integratie van offline en online over alle media heen, een holistisch beeld van het wisselende gebruik door de consument van verschillende mediatypes en mediamerken, meer accurate info over wie waar wanneer in contact komt met een reclameboodschap, en het spanningsveld tussen lokale media en de internationale machtsblokken.

Er ligt een moeilijke evenwichtsoefening waarbij heilige huisjes aan de kant zullen moeten worden geschoven, en waar de ambitie moet zijn ‘to grow the pie’. Ik kijk er alvast naar uit om terug te connecteren met een aantal oude bekenden en tal van nieuwe gezichten te leren kennen in de hoop dat we allemaal samen een toekomst kunnen creëren waarbinnen het CIM discreet zijn centrale rol kan blijven spelen op het speelveld van media, adverteerders en mediabureaus. ”

Stef Peeters, General Manager van CIM: “Ik ben bijzonder opgetogen over de nieuwe voorzitter. Niet alleen heeft het bestuursorgaan met Stefan iemand gekozen met een brede media-ervaring en een indrukwekkende staat van dienst. Door de voorzitter initiatiefrecht te geven, kunnen moeilijke dossiers kordater aangepakt worden. Ik verwacht alvast veel van onze samenwerking. ”

François Chaudoir, CEO van Space en voorzitter van UMA: ”Stefan heeft een buitengewone plurimedia ervaring zowel in het noorden en het zuiden van het land als in het buitenland, de nodige diplomatieke vaardigheden, een scherpe strategische visie, en de wil om dossiers te doen vooruitgaan. Hij is de geknipte man voor het CIM in deze tijden van diepgaande mutaties. Ik wens hem veel geluk bij deze moeilijke maar tegelijk essentiële missie. Hij kan alvast rekenen op mijn volledige steun.”

Wilfried Celis, Director Audiovisual Strategy & Partnership BeNe van DPG Media en voorzitter van VIA Association of AV Media: “Wij zijn bijzonder verheugd met Stefan als voorzitter! Zijn rijke background, strategische visie en verbindingskracht zullen het CIM richting geven en klaarstomen voor de uitdagingen van morgen.”

Bart Swings, Marketing Communication and Brand Manager van Luminus en voorzitter van UBA: “Bij het opstellen van de herziene rol van de voorzitter voor het CIM en de beschrijving van de vereiste kwaliteiten, ga je altijd uit van de ideale kandidaat. Het is fijn om te zien dat Stefan deze desiderata ruimschoots invult. De uitdagingen voor het CIM zijn groot en veelzijdig maar met Stefan aan boord kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoetzien. Ik kijk dan ook
graag uit naar onze samenwerking in het Bureau en Bestuursorgaan.”

www.cim.be

Subscribe to our newsletter